Slide background

Odborné a efektivní

právní služby

Slide background

Jste na správné cestě

k efektivnímu řešení Vaší situace

V naší práci je pro nás prioritou
konkrétní zájem klienta a jeho maximální spokojenost, proto vždy
usilujeme o finančně nejefektivnější řešení daného sporu.

Slide background

Kvalifikované

právní poradenství

Klademe důraz na profesionální přístup
s ohledem na individuální požadavky klientů
a specifika konkrétního případu.

Občanské právo

Poskytujeme právní služby občanům, společnostem a orgánům místní samosprávy v oblasti práva občanského, rodinného, pracovního a směnečného včetně přípravy smluv a podání.

Obchodní právo

Naši právníci se podílejí na zakládání a následné činnosti obchodních společností, a to zejména přípravou zakladatelských dokumentů a vyhotovováním popř. kontrolou obchodních smluv či vymáháním pohledávek. Náš tým má bohaté zkušenosti i s administrací veřejných zakázek.

Insolvenční právo

Díky zkušenostem z činnosti insolvenčního správce poskytujeme právní poradenství jak věřitelům, tak dlužníkům, zejména nastane-li osobní bankrot či konkurz a pomáháme s přípravou oddlužení a reorganizace.

Trestní právo

Dlouhodobě vykonáváme praxi v oblasti práva trestního, poskytujeme služby v řízení přípravném i v řízení před soudy. Našimi klienty jsou i oběti a poškození. Spolupracujeme se soudními znalci a jinými experty.

Aktuality

304, 2015

Vítaná novela exekučního řádu

3 Duben, 2015|Aktuality|

Novela v exekucích by měla přispět ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů zejména mezi manželi. Exekutor musí nově zohledňovat stav, kdy rozsah společného jmění manželů byl zúžen nebo jinak změněn. Manželovi dlužníka má také nově zůstat na účtu k dispozici vždy […]

2703, 2015

Přijmeme advokátního koncipienta/koncipientku

27 Březen, 2015|Aktuality|

Naše advokátní kancelář má v úmyslu rozšířit své řady o absolventa právnické fakulty, nástup možný ihned. Požadujeme samostatnost, plné nasazení a řidičský průkaz skupiny B. Kontaktujte nás emailem: kancelar@vavruskahanke.cz .

JUDr. Jan Vavruška
JUDr. Jan Vavruškaadvokát
Je absolventem právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Na této faktultě následně získal i titul JUDr. Specializací Jana Vavrušky je oblast práva občanského, obchodního a trestního.
Jan Vavruška hovoří anglicky.

JUDr. Martin Hanke
JUDr. Martin Hankeadvokát, insolvenční správce
Je absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Titul JUDr. získal na stejné fakultě.

Martin Hanke se specializuje se na oblast práva občanského, obchodního, insolvenčního, finančního, směnečného, trestního, rodinného, sportovního a pracovního. Martin Hanke hovoří italsky.

JUDr. Ota Klekner
JUDr. Ota Klekneradvokátní koncipient
Je absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Titul JUDr. obhájil na stejné fakultě. Zkušenosti získával i v zahraničí, a to ve Velké Británii, Španělsku a Německu. Ota Klekner se specializuje se na oblast práva občanského, trestního a správního. Dále je odpovědný za sekci veřejných zakázek. Ota Klekner hovoří anglicky, německy a španělsky.